Aktuellt

Heldagsutbildning

Samordningsförbundet NNV Skåne bjuder in till en utbildning om ”SUS", Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan. Anmälan görs via länk i inbjudan här nedan.
Inbjudan SUS - Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan

Halvdagsutbildning

Samordningsförbundet NNV Skåne bjuder in till en utbildning om "Den funktionella dumheten - fördelar och fallgropar". Anmälan görs via länk i inbjudan här nedan.
Inbjudan Den funktionella dumheten: fördelar och fallgropar: 11 oktober

Heldagsutbildningar

Samordningsförbundet NNV Skåne erbjuder tre utbildningar kring kulturmöten under hösten; Kulturmöten grundutbildning, Kulturmöten inom arbetslivet samt Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa. Boka in datumen. Du anmäler dig via länk i respektive inbjudan här nedan.
Inbjudan Kulturmöten, grundutbildning, 5 september
Inbjudan Kulturmöten inom arbetslivet, 17 oktober
Inbjudan Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa, 18 november

Pressmeddelande

Gemensamma krafttag för utrikesfödda
Örkelljunga (Klippans och Perstorps) kommun banar väg för jobb och studier tillsammans med Arbetsförmedlingen.
Om fler utrikesfödda får hjälp att hitta en väg till utbildning, arbete och egen försörjning spiller de positiva effekterna även över på nästa generation.
Klicka här för att läsa pressmeddelandet

Snabbfotat samarbete testas mot utanförskap
Ängelholms kommun och Arbetsförmedlingen tror på ny gemensam angreppsmetod.
Ingen som hamnat i utanförskap ska behöva se sitt ärende valsa runt mellan olika instanser. Istället ska samhällets resurser och specialistkompetenser samordnas över myndighets- och kommungränserna – och bokstavligen leverera bästa möjliga stöd utifrån individens behov.
Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet

Gemensamma krafttag för utrikesfödda kvinnor
Klippans och Perstorps kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen banar väg för jobb och studier.
Om fler utrikesfödda kvinnor får hjälp att hitta en väg till utbildning, arbete och egen försörjning spiller de positiva effekterna över även på nästa generation. Samordningsförbundet NNV Skånes uppgift är att hitta lösningar och redskap för att förändra och förbättra människors livssituation samt hitta gemensamma lösningar för att öka graden av självförsörjning genom sysselsättning. Det är en av flera anledningar till att Samordningsförbundet NNV Skåne finansierar insatsen Första steget.
Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet

Konferens - Ledarskap och organistoriska mellanrum

Den 12 november deltog 65 personer i vår konferens om ledarskap och organisatoriska mellanrum.
Med utgångspunkt från sin egen forskning talade Mats Tyrstrup om bland annat gränsöverskridande samverkan som grund för värdeskapandet i komplexa verksamheter och sammanhang. På eftermiddagen höll Fatane Salehi en strukturerad workshop där målet var att deltagarna skulle få en bättre förståelse för problematiken med organisatoriska mellanrum samt vikten av ledarskap i dessa.
Vill du ta del av dokumentation och sammanfattning finns det här.
Sammanfattning presentation
Sammanfattning workshop
Presentation från dagen

Styrelsemöten 2019

12 februari, kl 09.00-12.00
25 mars, kl 09.00-12.00
23-24 april, 12.00 internat, lunch - lunch
3 september, kl 09.00-12.00
5 november, kl 09.00-12.00
17 december, kl 09.00-12.00

Utvecklings- och beredningsgruppens möten 2019

15 januari, 09.00-11.30
28 februari, 09.00-11.30
28 mars, 09.00-11-30
23 april, 13.00-16.00
21 maj, 13.30-16.00
15 augusti, 13.30-16.00
17 september 13.30-16.00
1 oktober, 13.30-16.00
19 november, 13.30-16.00

Planering av gemensamma insatser

Samordningsförbundet NNV Skåne har under våren och sommaren arbetat med att skapa ett gemensamt underlag för planering av gemensamma insatser. Här kan du läsa rapporten från behovskartläggning och behovsanalysen:
Behovskartläggning
Bilaga 1 - intervjuer
Bilaga 2 - statistik
Bilaga 2a - Ohälsotal
Bilaga 2 b - Försörjningsmått

Halvdagsutbildning om psykisk ohälsa

Ett led i Samordningsförbundet NNV Skånes arbete är att erbjuda kompetenshöjande insatser. Först ut under hösten 2018 är erbjudande om halvdagsutbildning om psykisk ohälsa. Erbjudandet är till dig som arbetar i mötet med deltagare, klienter och brukare. Stäm av med din närmsta arbetsledare innan du anmäler dig.

Här hittar du mer information och kan anmäla dig

Samverkan i Båstad ska hjälpa fler till arbete

2018-06-12
Biblioterapi och särskild support är delar av det som kommer utvecklas i samverkan mellan Båstads kommun och Arbetsförmedlingen. Syftet är tydligt; fler individer ska få en meningsfull tillvaro och komma närmare arbete eller studier.
Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet

Styrelsemöten 2018

8 januari, 08.30-17.00
8 februari, 08.30-12.00
12 april, 13.30-17.00
11 juni, 08.30-17.00
6 september, 08.30-13.00
25 oktober, 08.30-12.00
6 december, 08.30-12.00
Gemensam julavslutning den 20 december.

Möten för utvecklings- och beredningsgrupp 2018

21 mars, 09.00-12.00
7 maj, 14.00-16.00
7 juni, heldag
22 augusti, 13.00-16.00
6 september, 09.00-13.00 (tillsammans med styrelsen)
20 september, 14.00-16.00
5 oktober, 14.00-16.00
14 november, 14.00-16.00
Gemensam julavslutning den 20 december.