Aktuellt

Planering av gemensamma insatser

Samordningsförbundet NNV Skåne har under våren och sommaren arbetat med att skapa ett gemensamt underlag för planering av gemensamma insatser. Här kan du läsa rapporten från behovskartläggning och behovsanalysen:
Behovskartläggning
Bilaga 1 - intervjuer
Bilaga 2 - statistik
Bilaga 2a - Ohälsotal
Bilaga 2 b - Försörjningsmått

Halvdagsutbildning om psykisk ohälsa

Ett led i Samordningsförbundet NNV Skånes arbete är att erbjuda kompetenshöjande insatser. Först ut under hösten 2018 är erbjudande om halvdagsutbildning om psykisk ohälsa. Erbjudandet är till dig som arbetar i mötet med deltagare, klienter och brukare. Stäm av med din närmsta arbetsledare innan du anmäler dig.

Här hittar du mer information och kan anmäla dig

Välkommen på heldagskonferens den 12/11

– Ledarskap och organisatoriska mellanrum

Med utgångspunkt från sin egen forskning kommer Mats Tyrstrup att tala om bland annat gränsöverskridande samverkan som grund för värdeskapandet i komplexa verksamheter och sammanhang. På eftermiddagen leder Fatane Salehi en strukturerad workshop där målet är att deltagarna ska få en bättre förståelse för problematiken med organisatoriska mellanrum samt vikten av ledarskap i dessa. Anmäl dig senast den 1 november, läs mer i länken nedan.

Klicka här för att läsa hela inbjudan samt information om hur du anmäler dig

Pressmeddelande

Samverkan i Båstad ska hjälpa fler till arbete

2018-06-12
Biblioterapi och särskild support är delar av det som kommer utvecklas i samverkan mellan Båstads kommun och Arbetsförmedlingen. Syftet är tydligt; fler individer ska få en meningsfull tillvaro och komma närmare arbete eller studier.
Klicka här för att läsa hela pressmeddelandetStyrelsemöten 2018

8 januari, 08.30-17.00
8 februari, 08.30-12.00
12 april, 13.30-17.00
11 juni, 08.30-17.00
6 september, 08.30-13.00
25 oktober, 08.30-12.00
6 december, 08.30-12.00
Gemensam julavslutning den 20 december.

Möten för utvecklings- och beredningsgrupp 2018

21 mars, 09.00-12.00
7 maj, 14.00-16.00
7 juni, heldag
22 augusti, 13.00-16.00
6 september, 09.00-13.00 (tillsammans med styrelsen)
20 september, 14.00-16.00
5 oktober, 14.00-16.00
14 november, 14.00-16.00
Gemensam julavslutning den 20 december.

Viktiga datum

22 maj - Samverkansdag i Örkelljunga
19 juni - Samverkansworkshop Ängelholm

Save the date!
13 oktober - Regional samverkansdag med tema ”Liv och arbetsliv”